51.9

Christodoulos Panayiotou
Courtoisie de l’artiste