51.1

Phanos Kyriakou, Public note, 2012
Enseigne lumineuse
120x90cm
Courtoisie de l’artiste

51.3

Phanos Kyriakou, Orange on orange, 2013
Image numérique
Courtoisie de l’artiste

51.8

Phanos Kyriakou, Local text, 2012
Impression sur papier
Courtoisie de l’artiste